Modeli zuba za ENDO-EDUKACIJU

MODELI ZUBA PO POSEBNOM ZAHTEVU

Modeli zuba mogu biti prilagođeni individualnim zahtevima. Mogu biti izrađeni tako da u potpunosti budu transparentni, ili obrnuto, da u potpunosti budu ne-transparentni. Kanalna morfologija također može biti prilagođena individualnim zahtevima u pogledu broja I zakrivljenosti kanala u korenu zuba

modeli zuba

Modeli zuba i endoblok su izrađeni od epoksi smole. Kao ispuna za kanale (i kruničnu pulpu) korišćen je mekani vosak, koji dozvoljava prolazak endodontskim instrumentima. Sam položaj kanala u modelu, njegova dužina i prečnik u zubnim modelima nisu identični, već imaju male varijacije kao posledica ručne izrade.

Generalno prečnik kanala odgovara Kerr instrumentu 15, sa koničnošću 2%. Zubni modeli sadrže i krunični deo pulpe pa su pogodni za treniranje preparacije prisupnog kaviteta. Za potrebe kurseva gde se želi samo obrada korenskog dela kanala, moguće je na zahtev napraviti modele zuba sa pristupnim kavitetom i simuliranom pulpom samo u korenskom delu modela.